Miriam College Library

  type any word that best describes the item you are looking for  
 
Search Call Number     
main page   this library   officers & staff   locations   reports   library calendar       help
 
 
ACR M 1822 I52 (COL)

 

 
Alab 1896-1966 : alay sa laya ng bayan

Main Title: Alab 1896 - 1996 [sound recording] : alay sa laya ng bayan / Inang Laya, Rebecca Demetillo-Abraham, Karina Constantino-David


Published/Created: Quezon City : Harnessing Self-Reliant Intiatives and Knowledge, Inc. (HASIK), c1996


Description: 2 sound cassette of 1 (ACR)(ca. 60 min. each tape) : analog, stereo ; 3 7/8 x 2 1/2 in., 1/8 in. tape


Local Call No: ACR M 1822 I52Contents:
Tape 1-A: Alerta Katipunan -- Awit ng Mendiola --Turismo -- Kundiman ng Escalante -- Sulong Gerilyero -- Japayuki -- 1-B: Pinagkawing na mga awit ng FQS -- Babaing walang kibo -- Bakit ganito? -- Mula nang mauso ang damit na kundiman -- Batang pulubi -- Tear gas -- Tape 2-A: Canto Patriotico de Maria Clara -- Marangal na dalit ng katagalugan -- Mutya -- Syo˝ -- Ang gerilya kung orasyon -- Martsa ng kababaidan -- Sapagkat ang biyaya ay ukol sa lahat -- 2-B: Bata-bata -- Araw na lubhang mapanglaw -- Gumising ka, kabataan -- Sa dalampasigan -- Boykot/Lakbayan Medley -- Paano Tutula -- Anak-pawis


Note: Pangkalahatang producksyon, Mel Villena, Kurina COnstatino-David, Rebecca Demetillo-Abraham
Note: Rebecca Demetillo-Abraham, mang-aawit ; Karina Constantino-David, gitarista


Subject: Revolutionary ballads and songs, Philippines.
Subject: Political ballads and songs -- Philippines.
Subject: Protest songs -- Philippines.
Subject: Patriotic songs -- Philippines.


Related Name: Abraham, Rebecca Demetillo.
Related Name: David, Karina Constantino.


Sound recording ACR ca. 60 min each
2 sound cassettes of 1 (ACR) (ca. 60 min. each) : analog, stereo. ; 3 7/8 x 2 1/2 in., 1/8 in. tape.
©1996,  1996, Harnessing Self-Reliant Initiatives and Knowledge,, Quezon City
Distributed by [none]
AV Material ID 1000010754
 
 
 
 copy
acquired on
status
location
other info
 1106100711
In
Higher Education Unit
Audio-Visual
general collection
 1106100793
In
Higher Education Unit
Audio-Visual
general collection
 
  To search Alab 1896-1966 : alay sa laya ng bayan on other sites, just click the links below:  
Miriam College Library
Saint Joseph's College - Instructional Media Center, Quezon City
Encyclopedia Britannica
The Catholic Encyclopedia
National Geographic
Thesaurus
Dictionary
Google (Web)
 
Copyright © 1994-2001. GSoft Consulting House. All Rights Reserved.