Miriam College Library

  type any word that best describes the item you are looking for  
 
Search Call Number     
main page   this library   officers & staff   locations   reports   library calendar       help
 
 
LPR * 784 K95 1977 (HS)
DDC784 Instruments & Instrumental Ensembles

 

 
Ang mga kulintang sa Mindanao at Sulu

Contents:
MAGINDANNAON 1.Tidtu-2.Duyug (kulintang)-3.Duyug-4.Sinulug (kulintang, agung, gandingan, dabakan, babandil)-5.Binalig-6.Tidtu (kulintang, dabakan)-- 7.Binalig-8.Sinulug-9.Tidtu (kulintang) - 10.Binalig (Kulintang, agung, dabakan)-11.Tidtu (kulintang, gandigan, dabakan). MARANAW 1.Inandang/ Magarib-2.Inandang/ Magarib-3.onor-4.Onor (kulintang, penanggisa, pumalsan, debakan, babander) - 5.Inandang/ Kalilang-6. Inandang/ Kalilang. TAUSUG 1.Manuk-manuk - 2. Suwa-suwa - 3.Sungsung patubig - 4.Matigkas - 5. Tunis nag-apas - 6.Tunis laud higad (kulintang, tunggalan, buahan, pulakan, gandang). SAMA 7.Pangungkaan - 8.Pangungkaan. SAMA 1.Pangungkaan - 2.Pangungkaan. YAKAN 3.Te-ed - 4.Kuriri (kwintangan, 3 agung, gandang, bebindil) - 5.Te-ed (meglebu-an) - 6.Kuriri (meglebu-an, kwintang, agung, mamindil.
Note: Isinaplaka at pinangangalagaan ang karapatan sa plakang ito ng Kagawaran ng Pananliksik sa Musika Daqlubhasaan sa Musika Pamantasan ng Pilipina
Sound recording LPR
2 sound disc : analog, 33 1/3 rpm. ; 12 in.
©, , AMP ,
Distributed by [none]
AV Material ID 1000008829
INSTRUMENTAL MUSIC -- PHILIPPINES
 
 
 
 copy
acquired on
status
location
other info
 1103004216
6/3/1996
In
High School
Audio-Visual
general collection
 
  To search Ang mga kulintang sa Mindanao at Sulu on other sites, just click the links below:  
Miriam College Library
Saint Joseph's College - Instructional Media Center, Quezon City
Encyclopedia Britannica
The Catholic Encyclopedia
National Geographic
Thesaurus
Dictionary
Google (Web)
 
Copyright © 1994-2001. GSoft Consulting House. All Rights Reserved.